Výbor Regionální rady totiž schválil v těchto i dalších místech výstavbu 60 kilometrů nových cyklotras za 356 milionů korun.

„Projekty byly ze strany mikroregionů mimořádně dobře připravené,“ pochválil jejich tvůrce krajský radní zodpovědný za dopravu Petr Hradecký. Značná část peněz bude směřována do mikroregionu Horní Vsacko, respektive do oblasti velkokarlovického údolí. „Krásná příroda a přívětivý charakter této části Zlínského kraje skýtá obrovský potenciál pro využití z hlediska aktivní rekreace. Jsem si jist, že díky novým cyklostezkám se atraktivita tohoto území ještě více umocní,“ uvedl radní Jindřich Ondruš, zodpovědný za oblast cestovního ruchu.

Některé z cyklotras se mají začít stavět už v letošním roce, většina v roce příštím.