Snižováním rizika lze přitom těmto nemocem předcházet nebo je zastavit. A právě to je cílem studie nazvané Monica, která byla zahájena už v roce 1985 – a v posledních letech se týká také kroměřížského regionu.

„Studie vznikla s cílem dokumentovat vývoj nemocnosti kardiovaskulárními chorobami a její vztah k rizikovým faktorům, jako jsou kouření, vysoký tlak, porucha metabolismu tuků a cukrovka. Snaží se zjistit, jak je výskyt a průběh onemocnění ovlivňován jejich prevencí a léčbou,“ vysvětluje Jan Bruthans z Centra kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
V průzkumu jsou vyšetřovány reprezentativní vzorky populace a studie je v několikaletých intervalech opakována.

V Česku se původně uskutečnila v šesti stejných okresech a pokračuje rozšířením regionu na devět, přičemž nově už nechybí právě Kroměřížsko.

„Vzorek obyvatel byl vyšetřen v letech 1997/1998, 2000/2001 a 2006/2008 a podařilo se tak získat velmi cenné údaje pro období, kdy se u nás zmírnila některá srdečně-cévní rizika, například díky pozitivním změnám ve výživě nebo omezení kouření,“ podotkl Jan Bruthans.

Pokračování studie už má za sebou vyšetření v osmi okresech a letos zbývá právě kroměřížský.

„Tady jsou vyšetření naplánována od 5. do 28. března, tedy před Velikonocemi. Vybraní pacienti budou ambulantně vyšetřováni v budově bývalé polikliniky na Náměstí Míru v Kroměříži týmem odborníků z Centra kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze,“ dodal lékař s tím, že získaná data zůstanou při zpracování ve studii důsledně anonymní.

Vybraní pacienti, zhruba jedno procento populace ve věku 25-64 let, celkem šest set lidí, tak v příštích dnech obdrží dopis od své zdravotní pojišťovny.

„V dopise jim bude nabídnuta účast ve studii. Svůj souhlas vyjádří odesláním korespondenčního lístku, který s dopisem obdrží,“ vysvětlil Jan Bruthans.

Přihlášení lidé pak budou kontaktováni zdravotnickým týmem provádějícím studii a dohodnou si datum a čas ambulantního vyšetření.

„Je třeba zdůraznit, že vyšetřeni budou pouze námi vybraní a pozvaní tak, aby studie poskytla pravdivý obraz o srdečně cévních onemocněních a o faktorech, které je vyvolávají. Pokud jsou totiž vyšetřeny osoby vybrané ne podle stanoveného klíče, ale k vyšetření spontánně přihlášené, dojde ke zkreslení výsledných dat,“ upozornil odborník.

Dodal, že studie je přínosem hlavně pro vyšetřeného pacienta.

„Na základě pětačtyřicetiminutového ambulantního vyšetření sestávajícího z dotazů na dosavadní zdravotní stav a na expozici riziku srdečně cévních onemocnění, ze změření některých tělesných parametrů jako krevního tlaku, výšky, váhy, obvodu pasu a vyšetření vzorku krve lékař posoudí zdravotní stav a riziko vzniku a dalšího průběhu srdečně cévních onemocnění pacienta,“ vyjmenoval.

Každému pacientovi bude také ve spolupráci s jeho praktickým a odborným lékařem případně navržena další léčba.

„Studie poskytne nové informace o výskytu a závažnosti srdečně-cévních onemocnění. Aby ale splnila zadání, je naléhavě nutná účast každého pozvaného pacienta. Pomůže tím hlavně sobě, ale i českému zdravotnictví, na které se každý z nás dříve či později obrací,“ uzavřel Jan Bruthans.