„Výtěžek z akce bude základem pro částku, která je potřebná na opravu střechy kostela, jež je v havarijním stavu," vysvětlila za organizátory Jaroslava Odstrčilová.