Pomyslnou nitku náhrdelníku tvoří řeka Morava, která je nejdůležitějším přírodním elementem celého zdejšího regionu.

„Naším cílem je ukázat, jak lidé v minulosti žili ve spojitosti s přírodou a jakým způsobem využívali to, co příroda nabízela. Zároveň chceme připomenout, že i lidské počínání s sebou nese následky,“ řekla kurátorka výstavy Martina Václaviková.

„Přestože vliv člověka na přírodu v minulosti nebyl tak razantní jako dnes, už v neolitu (mladší době kamenné – cca 6000 až 4000 př. n. l. - pozn. red.) můžeme sledovat, že člověk začal přírodu znatelným způsobem přetvářet,“ doplnila.

V přírodě člověk nacházel nejen obživu, ale poskytovala mu také materiál ke stavbě obydlí, výrobě oděvů či ztvárnění estetických představ. Ze sběrače a lovce se stal zemědělec, který v neolitu začal budovat první umělé ekosystémy polí a pastvin.

Vlakové nádraží v Bystřici pod Hostýnem.
Oprava nádraží v Bystřici: Dokončení až 2024? Vždyť je to ostuda, říkají místní

Nechybí ani lebka jeskynního medvěda

„Ukazujeme, jak lidé dokázali využít jednotlivé přírodniny, jako jsou kámen, dřevo nebo rostliny. Šlechtění rostlin a domestikace zvířat byly jedny z nejdůležitějších mezníků ve vývoji lidstva,“ uvedla kurátorka.

K nejzajímavějším vystaveným exponátům patří bronzový depot nebo lebka jeskynního medvěda. K vidění jsou ale i dermoplastické preparáty zvířat jako například vlk, srnec, jezevec a také další archeologické nálezy z jižní, jihozápadní a střední Moravy. Nechybí mezi nimi ani předměty denní potřeby jako je keramika nebo spona na svrchní oděv, ale také ozdobné náramky. Doprovodný program nabídne návštěvníkům možnost postavit si model dobového obydlí či vyzkoušet si práci se zrnotěrkou.

Šperkařský festival a rukodělné trhy v areálu kroměřížského výstaviště. 29. ledna 2022.
Nával na výstavišti, šperkařské a rukodělné trhy přilákaly stovky lidí

Děti si mohou vyzkoušet kostýmy z doby bronzové

„Výstava je unikátní tím, že zvolené téma zobrazuje v souvislostech archeologických i přírodovědných, vhodně propojuje archeologii s přírodními vědami. Je interaktivní a zabaví celou rodinu,“ vyzvedla krajská radní pro oblast kultury Zuzana Fišerová.

Muzeum k výstavě nabízí také vzdělávací program pro mateřské, základní i střední školy.

„Děti si samy vyzkouší každodenní činnosti, které lidé běžně dělali, ať už se jedná o způsob získávání potravy, odívání, výrobu šperků nebo nástěnné malby. Budou si moci obléct kostýmy z doby bronzové a zkrášlit se bronzovými šperky. Rovněž zjistí, co obnáší práce archeologa,“ nastínila program lektorka Ludmila Žákovská, která jej připravila s kolegyní Kateřinou Mozgovou.

Výstava Náhrdelník času aneb Příroda rukou člověka měněná je v malé galerii Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí k vidění do 15. května.