Expozici zapůjčil Bulharský kulturní institut v Praze. Výstava zahrnuje dvě desítky informačních panelů, plakátů a fotografií, které ukazují na velkolepost pozdně antických mozaik římského umění ve městě Plovdivu.

To se stalo Evropským hlavním městem kultury pro tento rok.

„Projekt usiluje seznámit návštěvníky s unikátním kulturním dědictvím, kterým se Bulharsko představuje světu jako země starověkých civilizací a skvělých možností pro cestovatele. Zároveň popularizuje Plovdiv a jeho tisíciletou historii,“ vysvětlila místostarostka Daniela Hebnarová. Výstava se koná za podpory Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR.