Radní Kroměříže, stejně jako zástupci ostatních institucí, které se na oslavách organizačně podílejí, je považují za věc mimořádného významu.

„Na radnici byl ustanoven přípravný výbor, který má na starosti tu část oslav, kterou připravuje město,“ nastínila místostarostka Jarmila Číhalová.

Kulturní program však během roku budou připravovat ipracovníci Národního památkového ústavu, Arcibiskupského zámku a zahrad, klubu UNESCO, Muzea umění Olomoucka a Zlínskéhokraje.

Seznam bude zahrnovat kromě už tradičních koncertů a hudebních festivalů také akce, které až tak typické nejsou a podle místostarostky mohou přilákat spoustulidí.

„Jednou znich je třeba červnové celodenní Knížecí holdování, které by mělo být otevřením turistické sezóny vzámku a vzahradách. Při této akci se vrátíme do dob Františka Dietrichsteina,“ prozradila Číhalová.

Oslavy se ale budou konat ina řadě jiných míst. „Jejich cílem je prezentace všech památek a jejich zviditelnění. Na kolik peněz oslavy přijdou, nelze přesně vyčíslit, protože na jejich přípravách se bude podílet více organizací,“ podotkla Číhalová.

„Pokud mám mluvit za město, pak se můžeme bavit omilionu korun, pomineme-li například už tradiční festivaly, soutěže fotografů a některé další akce,“ uzavřela kroměřížská místostarostka­.