„Na posledním kontrolním dni jsme se dohodli, že kvůli bezpečnosti žáků není vhodné, aby nastoupili k prvnímu září. Předání stavby se sice uskuteční k poslednímu srpnovému dni, měli jsme však komplikace s dodávkou oken, proto jsme zahájení školního roku přesunuli na pátého září,“ potvrdil pro Deník ředitel Obchodní akademie Mojmír Šemnický.

K výměně zastaralých dřevěných oken za nová plastová a stejně tak k zateplení, sáhli především kvůli finančním úsporám.
„Dosavadní okna už netěsnila, docházelo k velkým tepelným únikům. Na kotelnu proto byly kladeny vysoké nároky,“ vysvětlil Šemnický.
Koncepce původní budovy přitom zůstane zachována.

„Jen s tím rozdílem, že okna budou červená jen zvenku, uvnitř školy ne,“ poznamenal s úsměvem ředitel.

Celkové náklady jsou vyčíslené na necelých osmnáct milionů korun.

„Obchodní akademie byla úspěšná při podání žádosti do Operačního programu životního prostředí. Dotace z fondů EU a SR jsou ve výši 9,8 milionů korun, příspěvek zřizovatele 5,1 milionů korun, vlastní zdroje organizace pak činí 2,7 milionů,“ vyčíslila včera Deníku mluvčí Zlínského kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Výměnou oken, zateplením stropů a pláště budov podle ní dojde také ke snížení znečištění životního prostředí. „V konečném důsledku se tím zlepší i celkový stav budovy,“ doplnila mluvčí.