Nejvíce oznámení se podle ředitele městské policie Radka Sigmunda týkalo drobných krádeží v supermarketech, slovního napadání žáků a učitelů na základní škole a konfliktů mezi ubytovanými lidmi.

„Od začátku roku evidujeme přes osmdesát oznámení o skutcích majetkového charakteru, kterých se ubytovaní měli dopouštět v prodejnách ve městě," vyčíslil Sigmund.

Dalších pětadvacet případů se týkalo porušení pravidel občanského soužití.

„Šlo převážně o urážky a slovní napadání prodavaček v obchodech," upřesnil šéf strážníků.

Všech jedenáct strážníků, kteří v Bystřici působí, bylo proto během roku proškoleno odborným lektorem k řešení takových situací.

V ubytovně Podhoran bylo během roku provedeno také pět pobytových kontrol lidí v součinnosti městské policie s cizineckou policií a obvodním oddělením policie Bystřice pod Hostýnem. Při kontrolách byl ověřován především počet skutečně ubytovaných lidí, případně hledaných policií.

Situace kolem Podhoranu vygradovala loni na konci školního roku, kdy na prvním stupni Základní školy T. G. Masaryka docházelo ze strany dětí z ubytovny k napadání spolužáků a došlo také ke slovnímu napadení učitelů rodiči těchto dětí.

V souvislosti s nárůstem těchto případů zvýšila i státní policie pro posílení bezpečnosti počet mužů v přímém výkonu služby.

„Strážníci drželi mimo plánované služby ve dnech volna pohotovost pro případ požadovaného navýšení počtu policistů konajících službu," dodal Sigmund.

Z důvodu lepšího monitorování prostoru okolo ubytovny byla na Masarykovo náměstí umístěna kamera.

V červenci a srpnu se pak obyvatelé Podhoranu potýkali s nakažlivým svrabem. Část ubytovaných se potom odstěhovala a do konce roku strážníci řešili pouze konflikty mezi ubytovanými a přetrvávající drobné krádeže hlavně v supermarketech.

Na úkor opatření souvisejících s Podhoranem došlo k částečnému omezení ostatní činnosti, jako je sledování okrajových částí města nebo dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování rychlosti.

Během roku zašli strážníci i do škol a připravili několik přednášek zaměřených na bezpečnost v silničním provozu: předvedli i práci při měření rychlosti aut.

Strážníci v Bystřici také dohlíželi na průběh akcí konaných ve městě a pokračovali i ve spolupráci s obcí Chvalčov.

„Situaci kolem ubytovny Podhoran monitorujeme nepřetržitě prostřednictvím nové kamery, kterou jsme instalovali naproti loni v létě," upozornil bystřický starosta Zdeněk Pánek.

Další kamery jsou v provozu na protilehlé straně náměstí a dalších místech ve městě. „Musím v této souvislosti ocenit výbornou spolupráci s Policií ČR, cizineckou policií a dalšími státními orgány, které prováděly pravidelnou kontrolu objektu i ubytovaných. Velkou měrou se tak i s našimi strážníky podíleli na stabilizaci situace," zdůraznil starosta.

Ze statistických údajů o činnosti městské policie v uplynulém roce vyplývá, že strážníci při výkonu služby najeli služebním vozem přes 24 000 kilometrů. Přijali 617 oznámení, doručili 82 písemností, 22 lidí převezli na protialkoholní záchytnou stanici do Kroměříže a odchytili celkem 111 zvířat.

Řešili 674 přestupků týkajících se porušování městských vyhlášek, podávání alkoholu mladistvým a přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití.

„Uložili jsme blokové pokuty ve výši 53 600 korun a další pokuty ve výši téměř 270 tisíc pouze u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu," upřesnil šéf strážníků Radek Sigmund.

Celkem 2177 přestupků pak bylo vyřešeno domluvou.