Rymice

První doložená písemná zpráva o obci Rymice pochází z roku 1353. Od té doby obec změnila jméno na Rymnice, v roce 1900 však požádala o přejmenování na původní název, který už obci zůstal. Že v obci byla škola už v 18. století, naznačuje jedna z prvních písemných zpráv z roku 1789. Z první světové války se domů nevrátilo 21 obyvatel Rymic. Také druhá světová válka přinesla pro obyvatele komplikace. Koncem dubna 1945 byla obsazena místní škola německými vojáky a ještě v prvních květnových dnech rumunskými zajatci.

6. května 1945 padlo v boji s německou přesilou v blízkosti obce sedmnáct příslušníků I. čs. armádního sboru. 

Historie Bílan je od nepaměti spjata s Kroměříží
O tom, kdy Bílany vznikly, se stále vedou dohady. S určitostí nelze stanovit ani prvního držitele. Jisté je,v že jsou prastarou osadou, jejíž historie je od dávné minulosti spjata s Kroměříži. V roce 1110 zakoupil olomoucký biskup Jan II. od moravského knížete Oty Černého za 300 hřiven ves Kroměříž i s okolím.
Z listin je patrné, že i Bílany touto koupí přešly z panství zeměpanského do majetku olomouckých biskupů. Bílany se společně se Skašticemi objevují v poslední vůli biskupa Bruna pocházející z roku 1267 s tím, že přísluší ke kolegiátnímu chrámu svatého Mořice. Tehdy byla Kroměříž už městem. Důležitá
změna nastala za vlády Brunova nástupce biskupa Dětricha, který listinou z 19. června 1290 potvrzuje
práva a výsady Kroměříže. Mimo jiné v ní nařizuje, aby 14 okolních vesnic se v právních věcech obracelo do Kroměříže. Samostatnou obcí byly Bílany až do roku 1976, kdy se staly místní částí Kroměříže.