MORKOVICE-SLÍŽANY 

Město vzniklo v roce 1960 spojením dříve samostatných obcí Morkovice a Slížany. První písemná zmínka o obci Morkovice pochází z roku 1222, ale nálezy  napovídají, že krajina byla osídlena už v mladší době kamenné. Ve středověku se městu dařilo, byla zde tvrz, soud i trhy. Do konce třicetileté války zde byla i obecní lázeň. Třicetiletá válka však Morkovice, Slížany, ale i okolní obce velmi zpustošila. Ještě dvacet let po jejím konci byla asi třetina domů neobydlených. Postupem času začalo panství opět růst, vznikla zde olejna, sladovna, pivovar i lihovar. V 18. a první polovině 19. století panství dokonce zahrnovalo několik okolních vesnic. Četnými vlastnickými změnami se však začalo zmenšovat, takže na počátku 20. století z něj zůstal pouze velkostatek Morkovice s hospodářským dvorem, sýpkou a zámkem.

SKAŠTICE 

Nejstarší zpráva o Skašticích, tehdy o vesnici s názvem Cassiz, pochází z roku 1267. Tehdy byla v osobním vlastnictví Bruna ze Schaumburku. Ve svém posledním pořízení ves odkázal kostelu svatého Mořice v Kroměříži. Název obce postupem času procházel několika obměnami, v roce 1327 se přejmenovala na Skacich, od roku 1406 se psalo o Kasczics a kolem roku 1684 zase o Kassiticz. Třicetiletá válka obec zpustošila. Žili zde převážně chudí poddaní. To se však změnilo okolo roku 1734, kdy si zde své sídlo vybudovala dědičná rychta, která se o rozkvět obce postupně postarala. Při vládě komunistického režimu se soudruzi rozhodli 1. ledna 1986 obec přidružit ke Kroměříži. Svou samostatnost získala nazpět krátce po převratu, 27. února 1990.