MÍŠKOVICE 

První písemná zmínka o Míškovicích – původně Nickovicích a poté i Nížkovicích – pochází z konce 14. století. Dnes tam žije více než šest set obyvatel, už v roce 1895 tam vznikl hasičský spolek, který s sebou přinesl také tradici ochotnických divadel. Od roku 1924 byla velmi oblíbená divadla v přírodě: hrávala se vždy dvakrát ročně, převážně na svatodušní neděli. Jako herci fungovali až do války právě místní hasiči. Na jejich inscenace se scházely desítky lidí i z okolních obcí. V roce 1927 v Míškovicích zahájili stavbu kostela projektovaného zlínským architektem Františkem Lydie Gahurou. Svatostánek byl o rok později dokončen
a zasvěcen svatému Antonínovi Paduánskému. V roce vysvěcení kostela se začal stavět také hřbitov. Jeho součástí je kaple z konce 18. století zasvěcená sv. Florianovi – patronu obce. Už v roce 1930 měla obec vypracované podrobné plány pro stavbu kanalizace, k její realizaci však došlo až téměř o čtyřicet let později v rámci rozsáhlé přestavby obce, která zahrnovala také výstavbu chodníků nebo zřízení veřejného osvětlení.

V roce 1971 byly Míškovice oceněny nejvyšším vyznamenáním ČSSR za výsledky dosažené v soutěži národních výborů, k čemuž se vázala i odměna ve výši sto tisíc korun. Ve stejném roce došlo ke svěcení nových zvonů a po šestačtyřiceti letech i k velké lidové události: do obce se vrátilo staré hanácké právo. V roce 1972 zahájili v obci stavbu kulturního domu, který byl zprovozněn v roce 1981.

LUDSLAVICE 

Po dlouhou dobu Ludslavice patřily ke šternberskému panství První zpráva o obci pochází z roku 1275, kdy se olomoucký cúdař (sudí) Vojslav psal „z Luczlawicz“. Další zpráva pochází z roku 1376, kdy pan Ješek ze Šternberka, pán na mohutném hradě Lukově, z kterého dnes už zbyla pouze zřícenina na lesnatém hřebenu Hostýnských vrchů nedaleko Fryštáku, zapsal své manželce Hýzle dvě vesnice ze svých panství, a to Dražejovice a právě Ludslavice. V roce 1576 Jindřich Bukovský ze Šternberka odkazuje městečko Holešov společně se šesti vesnicemi, z nichž jednou byly i Ludslavice, svým sestrám Anně a Elišce
ze Šternberka. Tímto však šternberské panství skončilo. Od 16. století bývá obec zmiňována jako Ruclavice či Rudslavice. Současný název byl obnoven
ministerským nařízením v roce 1925.