BOŘENOVICE

První písemná zmínka o Bořenovicích pochází z roku 1373, a to v souvislosti s jejich prodejem Janem z Dobrotic Matoušovi ze Šternberka. Postupem času se majitelé často střídali, byli jimi například Rožmberkové, Žerotínové, páni z Víckova, Rottalové, Bítovští, Kurovští, Lobkovicové, Nádasdyové, Erdödyové nebo Wrbnové.

Jako většinu okolních obcí je nejvíce zpustošila třicetiletá válka, která za sebou zanechala více než polovinu usedlostí opuštěných. V roce 1897 byla postavena škola, žáci ji zde mohli navštěvovat až do ukončení školního roku 1973/1974.

Nyní místní děti musejí dojíždět do škol v Holešově. Většina usedlostí byla zemědělských. Hospodařili zde především malí a střední zemědělci, kteří se soustřeďovali na chov dobytka.Velký obrat v životě zaznamenali obyvatelé v roce 1928, kdy vzniklo družstvo pro zřízení vodovodu a elektrifikace, která se uskutečnila v roce 1931.

Doposud samostatná obec se v roce 1976 stala součástí Holešova a pracoval zde pouze její občanský výbor. Po revoluci však opět získala svou samostatnost.


ZLOBICE - BOJANOVICE

První zmínka o obci Zlobice pochází už z roku 1078, tento rok tak slaví výročí 940 let. Nejstarší osídlení bylo na levé straně potoka. Od potoka směrem na Popovice bylo vybudováno dvacet jedna usedlostí. K nejstarší historické části také patřila škola, ve které dnes sídlí mateřská škola a obecní úřad. Dominantou Zlobic je cyrilometodějský kostel postavený v letech 189799 a vysvěcený roku 1900.

Pro dobrou bonitu půdy byla obec vždy výhradně zemědělská. Zdejší rolníci byli často na výstavách obilovin odměňováni první cenou. Dokonce zde vznikly dvě šlechtitelské stanice. Druhá polovina 20. století však zdejší zemědělství proměnila. Vzniklo tu jednotné zemědělské družstvo a státní statek. K Zlobicím byla v roce 1960 přidružena obec Bojanovice, která leží přes kopec Větrák severně ke Kojetínu. I její kořeny sahají hluboko do historie, přičemž první písemná zmínka pochází z roku 1195.