V Braunerově ulici se bude opravovat kanalizační stoka, která začíná u domu číslo popisné 1760/24 a pokračuje až ke křižovatce s ulicí Nová. Oprava bude probíhat otevřeným výkopem.

Hasiči. Termokamera. Ilustrační foto.
Kroměřížští dobrovolní hasiči obdrží novou termokameru a ochranné prvky

„Práce jsou plánovány až do 30. září 2024 a vyžádají si úplnou uzavírku ulice Braunerova. Průjezd bude povolen jen vozidlům integrovaného záchranného systému, pro ostatní dopravu bude vyznačena objízdná trasa,“ přiblížil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Pozor na jámy

Oprava vodovodu do Trávnických zahrádek by měla být dokončena do 12. srpna 2024. „Pokládka potrubí se bude provádět z části bezvýkopovou technologií a z části otevřeným výkopem. Pro samotné vtažení potrubí je ovšem nutné vykopat jámy, které budou vždy řádně označeny a zajištěny,“ popsal technický pracovník VaK Radomír Hanke.

Nová parkovací stání ve Francouzské ulici na sídlišti Zachar v Kroměříži; říjen 2023
Na Zacharu v Kroměříži rozšíří parkování. Tentokrát v ulici Čs. armády

Práce začnou na silnici v ulici Za Oskolí směrem od železničního mostu k letišti. „Pro vozidla, cyklisty i chodce bude komunikace po nezbytně nutnou dobu uzavřena,“ informoval Jan Vondrášek.

Pátá Švabinského luneta bude nově zdobit Muzeum Kroměřížska. Čtyři jsou v současnosti k vidění v areálu hotelu Octárna; květen 2024
Nová atrakce v Kroměříži. Muzeum Kroměřížska ozdobí pátá Švabinského luneta

V části u železničního mostu, tedy v nejužším místě celé rekonstrukce, bude uzavírka trvat do 20. června 2024. „V další fázi bude nutné vykopat jámy pro přípojky i v komunikaci vedoucí kolem zástavby. V případě přerušení prací mimo pracovní dobu zůstane ponechán průchod pro pěší, případně dle možností i pro průjezd vozidel kolem pracovního místa,“ uzavřel Hanke.