„Výročí je především důkazem toho, že poznávání minulosti našeho regionu má v Holešově hlubokou tradici, na kterou můžeme být hrdí,“ uvedl za kroužek jeho člen Ondřej Machálek. Na setkání padlo několik jmen významných osobností, které se na vytvoření této tradice podílely. Mimo jiné to byl například František Alex, Stanislav Bártek, Jaromír Gogela, František Košina, Ludmila Plecháčová-Mucalíková nebo Zdeněk Stojan.

„Díky koncentraci různorodých osobností, odborníků i nadšených laiků se i v nesvobodných poměrech 50. let podařilo vytvořit vnitřně svobodné demokratické společenství, kde mohlo docházet k vzájemnému obohacování se a propojování aktivních lidí,“ popsal Ondřej Machálek.

O oživení vzpomínek se na slavnostním setkání postarala členka kroužku Jiřina Šašková, svým vyprávěním potěšil obecenstvo také Česlav Zapletal. Dalším z bodů programu bylo představení a křest sborníku kroužku s názvem Střípky z historie Holešovska IV., který spadá do třiceti osmi svazkové Knihovničky Holešovska.

Vlastivědný kroužek má za sebou ale jiný knižní úspěch, totiž historickou monografii Holešov – město ve spirálách času. „Osobně to považuji za největší úspěch loňského roku. Byl to jeden z dlouholetých cílů Vlastivědného kroužku, který její vydání inicioval a někteří jeho členové se aktivně zapojili do přípravy publikace jako autoři nebo jako konzultanti jednotlivých kapitol,“ doplnil Ondřej Machálek.