„Chtěl bych poblahopřát panu Tesaříkovi k významnému ocenění a poděkovat mu, že svou celoživotní aktivní činností ve školství pomáhá zviditelnit město i domovskou školu. Především si velmi cením jeho práce s mládeží v oblasti tělovýchovy, kde již několik let dosahuje se svými svěřenci výrazných úspěchů, věnuje se dětem nad rámec svých učitelských povinností a dokáže v nich probudit zájem o sport, pohyb a aktivně trávený volný čas,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který se slavnostního aktu účastnil.

Vítězslav Tesařík patří mezi kmenové učitele ZŠ Oskol Kroměříž od roku 2000.

„Stál tu u zrodu sportovních tříd a postupně zdokonaloval jejich v mnoha ohledech unikátní a jedinečnou koncepci. Jako vedoucí metodického sdružení podporuje a vede své méně zkušené kolegy a připravuje mladé začínající učitele do praxe,“ prozradila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Žákovské zastupitelstvo v Kroměříži odhlasovalo zřízení bylinkových záhonů v domovech pro seniory; úterý 9. dubna 2024
Žákovské zastupitelstvo v Kroměříži odhlasovalo zřízení bylinkových zahrádek

V průběhu své pedagogické kariéry se Vítězslav Tesařík aktivně věnoval působení na tělesný rozvoj dětí i dospělých v oddílech kopané, basketbalu a atletiky. Pro žáky školy připravuje a vede sportovní soustředění, podílí se na organizaci a realizaci sportovních soutěží nejen v rámci školní tělesné výchovy, ale i v rámci celého okresu a kraje.

Podílí se na zajištění vysokého standartu školy také ve výuce matematiky a technických činností. Na svém kontě má spolu s žáky školy řadu úspěchů od těch v městských a regionálních soutěžích až po celorepubliková klání, a to jak v oblasti sportu, tak i v matematice.

„Nejvíce si vážíme úspěchu, na kterém má rozhodující podíl právě pan učitel Tesařík. Žáci naší školy již devětkrát v řadě nenašli přemožitele v celonárodní soutěži Odznak všestrannosti, tedy v soutěži, která prověřuje jejich komplexní sportovní připravenost.

Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska.
Někdo to rád sušené. Interaktivní výstava přiblíží nejen sušení ovoce

Při přípravě našich družstev, která se z velké části odehrává mimo hodiny tělesné výchovy, se projevují silné stránky osobnosti pana učitele – schopnost vlastním příkladem motivovat žáky ke stále lepším výkonům, důslednost a pravidelnost ve sportovní přípravě, chuť se stále zlepšovat, ale také respektovat sportovní pravidla a hrát vždy podle pravidel fair play,“ doplnila ředitelka ZŠ Oskol Hana Ginterová.

Ve středu 10. dubna dostalo ceny, které mají být odměnou za celoživotní práci a také za mimořádné úspěchy, které dosáhli, případně k nim přivedli své žáky, celkem patnáct pedagogů.

Předali jim je hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.