„V současném trendu, kdy spolu lidé nežijí ve svazku manželském, je to mnohdy první oficiální setkání obou rodin. I z toho důvodu je vítání občánků hojně navštěvované všemi příbuznými,“ říká ředitelka Státního okresního archivu v Kroměříži Jitka Zezulová.

Řádný komunista

Vývoj obřadu vítání občánků byl různý. Vždy do jeho průběhu silně zasáhly politické poměry ve státě. Ve slavnostní řeči dříve soudruzi apelovali na výchovu řádného člena socialistické vlasti a u kolébky stáli a recitovali básně pionýři. Rodiče, potažmo děti, dostávali upomínkové dary. Pamětní listy, pamětní medaile a další. Tato tradice zůstala.

„Děťátko dostane pěknou tašku a v ní je župánek a ještě nějaká drobnost. Maminka pak dostává kytičku,“ vyjmenovává Jarmila Medková z holešovského úřadu. V Holešově ročně přivítají zhruba 50 novorozenců. „Obřad probíhá v zámku, vede jej pan starosta a je pořádán pro každé dítě zvlášť,“ pokračuje Medková.

V sobotu se v Holešově otevře pohádkový okruh po historických památkách.
Tipy na víkend 25. - 27. října: na bosé nohy, výstavu ovoce či drahé kameny

V Bystřici pod Hostýnem již letos přivítali dětí asi 60. O vítání občánků je zde poslední dobou větší zájem. I zde se děti mohou těšit na malou drobnost a pamětní zápis. U kolébky zpívá dětský soubor malých valášků.

Obdobně to probíhá také v Hulíně.

Kroměříž: 120 dětí ročně

Nejvíce dětí přivítají samozřejmě v okresní Kroměříži.

„Za rok přivítáme asi 120 dětí, ročně se narodí asi 280-300 malých občánků Kroměříže,“ říká radniční mluvčí Jan Vondrášek.

„Rodiče dětí se nezvou jmenovitě na konkrétní datum, ale mohou si v případě zájmu domluvit termín na matrice,“ vysvětluje Vondrášek a dodává, že jednotlivé ceremoniály se pořádají pro každou rodinu zvlášť.

„Maminka dítěte dostane jako pozornost květinu, rodiče blahopřání a pamětní list, dítě pak drobný dárek například plyšovou hračku, praktickou deku nebo osušku nebo starší děti knihu,“ vyjmenovává Jan Vondrášek.

Již druhý rok dostávají rodiče od Knihovny Kroměřížska v rámci evropského projektu Bookstart – s knížkou do života dárkový poukaz – zápisné do knihovny na 2 roky.

Obec Rataje je v tomto ohledu štědřejší a přispívá také finančně.

„Každý přivítaný občánek dostane od nás tři tisíce korun. S tím, že rodiče mají tyto peníze dětem uložit, aby jim posloužily do budoucna. Rodiče a prarodiče jim pak také přispívají,“ říká starosta obce Rataje Antonín Říkovský.

V Ratajích, pod které spadají i Popovice a Sobělice, se ročně narodí zhruba dvě desítky dětí. Bohužel ne všude obřad vítání občánků provozují.

„Jsme příliš malá obec. Vítání občánků neděláme. Ale uvažujeme, že bychom narozeným dětem třeba něco věnovali,“ přiznává starostka Kurovic Lenka Koutná a dodává, že letos se v obci narodily dvě děťátka.

Po krátké nemoci zemřel 15. října páter a čestný občan Zdounek Jaroslav Nesvadba
Páter Nesvadba propojil českou a rakouskou farnost

Úryvek z proslovu vítání občánků z roku 1962

…A budete ovládat velké stroje, celé továrny, budete létat do vesmíru, sdělovat tajemství vesmíru nám na zemi – prostě budete lidmi komunismu. Již to stojí zato, abyste byli vychováváni s láskou k vlasti a lidem. V tom vám budeme držet palce…