Potvrzuje to Milan Paleta, výrobní ředitel ze společnosti Arcibiskupské zámecké víno, s.r.o., která sklepy spravuje.

„Během pěti let co jsem ve společnosti jsem se setkal s tím, že spousta místních ani neví, že tady sklepy jsou,“ říká Paleta.

Arcibiskupské zámecké víno, s.r.o. (dále jen AZV) je dceřinou společností Arcibiskupství olomouckého a v letošním roce dovršila společnost plnoletosti – založena totiž byla roku 2001.

Kromě již zmíněných sklepů vlastní AZV také vinice. V letošním roce navíc jejich rozlohu rozšíří o dalších 6 hektarů, které osadí tradičními odrůdami jako jsou Tramín červený, Sauvignon či Pálava. Co hektar, to jiná odrůda.

Za zmínku stojí poslední šestá odrůda – Sylvánské červené.

„V současnosti jej nikdo v České republice nepěstuje. Jedná se o zapomenutou odrůdu, která se dříve pěstovala, ale pro svou malou výnosnost ji vinaři vyřadili ze svého repertoáru,“ přibližuje Paleta. Jednoduše řečeno, z ekonomického hlediska nebyla pro
majitele lukrativní.

Bohatí dotují vinařství

Než se dostane víno do rukou koncového uživatele, urazí dalekou cestu. Vinice má totiž „kroměřížská“ společnost na Velehradu, v Hluku, u Uherského Hradiště a v Polešovicích.

„Nejsme však soběstační. Naše hrozny stačí k pokrytí asi 40 procent výroby. Zbylých 60 procent dokupujeme od našich dodavatelů,“ prozrazuje ředitel AZV.

V Hluku se hrozny zpracují, následně jsou převezeny do sudů v Kroměříži, kde víno zraje. Na tomtéž místě se pak lahvuje a putuje do světa.

„Rádi bychom sklady a lahvovnu přesunuli. Nově by tento provoz měl být přemístěn z prostor sklepu do arcibiskupských sýpek v Kroměříži o několik kilometrů dál,“ odtajňuje Paleta. I přesto, že víno bude muset absolvovat o jednu cestu víc (ze sklepů na sýpku), bude tento způsob levnější, než když se víno nyní lahvovalo přímo ve sklepě a odsud se nosilo ven. Vybudování nové lahvovny v sýpce je jen další z mnoha investic, které v rámci firmy v posledních letech nastaly.

I z toho důvodu je současná situace firmy na hranici ekonomické udržitelnosti.

„Poslední dva tři roky jsme ve ztrátě. Nejsme schopni produkovat zisky, protože se hodně investovalo. Arcibiskupství do společnosti vložilo velký kapitál,“ objasňuje ředitel.

„Peníze šly na obnovu sudů, vysazování nových vinic, koupi nové techniky a další,“ vyjmenovává ředitel AZV, který zdůrazňuje, že se může jednat o věci, které nejsou na první pohled patrné, ale jsou dozajista investicí do budoucnosti. Paleta dále dodává, že arcibiskupské vinařství de facto kopíruje současný trend.

„Když se dnes podíváte kdo skupuje vinařské firmy, jsou to bankéři, bohatí podnikatelé. Vinařství moc výdělečné není. Nedávno proběhlo i médii, že bohatí lidé dotují víno. Svým způsobem je to pravda,“ objasňuje ředitel současnou situaci na trhu. Vína přitom putují nejen do některých místních restauračních podniků či baru, ale také za hranice města. A samozřejmě na fary.

AZV sice nemá v republice na výrobu mešního vína monopol, ale má konkurenci jen v jednom vinařství. Oba subjekty jako jediné získali potřebné povolení od České biskupské konference a dodržují přísná pravidla, mezi která patří například nutný liturgický dohled či naprostá čistota vína – to znamená bez jakýchkoliv přidaných látek. Sklepy, které byly v Kroměříži založeny olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku, uchovávají mešní víno již 753 let. Od roku 1266.

Z celkové produkce putuje jen malá část do kostelů a chrámů. „Farář má jednu láhev na měsíc. Moc velká spotřeba tu není,“ uvádí Milan Paleta. I v kostelech převažuje víno bílé. Mylná je myšlenka, že víno, které má představovat krev Kristovu, musí být červené. Většina církevních hodnostářů přešla na bílé a červené víno je mezi posvátnými zdmi chrámů na ústupu.

Arcibiskupské vinné sklepy a veřejnost
Každý den mimo neděle a státní svátky bude probíhat od 2. května vždy ve 14 hodin prohlídka sklepů, která trvá zhruba 25 minut a je zakončena degustací 4 vzorků vín. Maximální kapacita je 40 návštěvníků. „O prohlídky je zájem. Není zaručeno, že se vždy dostanete,“ varuje Paleta. Prohlídku je možné uskutečnit i jindy, avšak po předešlé domluvě a pro skupinku minimálně dvanácti lidí. „Teplota se ve sklepě pohybuje kolem 10 stupňů Celsia. Nelze dělat ze sklepů turistickou atrakci,“ vysvětluje jisté početní omezení ředitel AZV. Novinkou pro tuto sezonu by měl být dárek v podobě skleničky s logem AZV, kterou si každý návštěvník odnese po prohlídce.
Od příštího počítá AZV také s možností pronájmu místnosti naproti samotným sklepům. Je to jistý druh náhrady za to, že již není možné dělat posezení v samotném sklepě, jak tomu dřív bývalo.