Program zahájil v 18 hodin koncert kapely Expo & Pension rock. V 18.45 se následně slova ujal starosta Tomáš Opatrný, který popřál přítomným do nového roku. Následoval očekávaný ohňostroj, který rozzářil nebe nad městem. Po něm pokračoval hudební program.

Organizované oslavy příchodu nového roku nebyly v Kroměříži dříve obvyklé, lidé se scházeli spontánně na Velkém náměstí. Velký ohňostroj se konal několikrát v 90. letech na Velkém náměstí, slavil se jím také příchod nového milénia a v roce 2013 zpestřil oslavy 750. výročí založení města.

Šarlota Jakubíčková je prvním miminkem roku 2024 v Kroměříži. Na snímku s maminkou Martinou Jakubíčkovou ze Zborovic.
Šarlota je prvním miminkem roku 2024 v Kroměříži

V letech 2017, 2019 a 2021 se lidé těšili z ohňostroje na Hanáckém náměstí. V letech, kdy ohňostroj nepořádala radnice, Velké náměstí rozzářila pyrotechnika, kterou přinesli sami občané.