„Ukázalo se, že zařazení pečovatelské služby pod Sociální služby města Kroměříže bylo správnou cestou. Ekonomické a personální změny přinesly zefektivnění a zkvalitnění služeb, což oceňují klienti i zaměstnanci,“ hodnotí změnu místostarosta Pavel Motyčka, který má na radnici sociální problematiku na starosti.

Pečovatelská služba Kroměříž vznikla v roce 2005 vyčleněním ze Sociálních služeb města Kroměříže. Teď se do nich opět vrátila.

Historická budova radnice Kroměříže dostane prosklený výtah. Má se tak stát v roce 2025.
Historická budova radnice Kroměříže dostane prosklený výtah

Pečovatelská služba Curare je registrovanou sociální službou poskytovanou v terénní a ambulantní formě v přirozeném prostředí klienta, u něho doma nebo v prostředí, kde je o něj pečováno.

„Posláním je pečovat a pomáhat, zajistit takovou míru podpory klientům, která povede k jejich samostatnému a důstojnému životu. Cílem je umožnit těm, kteří mají sníženou soběstačnost, co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků a zachovat si svůj způsob života. Služba se soustředí také na podporu a pomoc osobám pečujícím. Tak, aby mohly nadále pokračovat ve svých zaměstnáních a mít čas a prostor také pro své potřeby a zájmy,“ upřesnila ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

Terénní péče dostupná každý den

Pracovníci pečovatelské služby se zaměřují na úkony, jako jsou pomoc a podpora při podávání jídla a pití a zajištění, případně dovozu stravy, při osobní hygieně, při zajištění chodu, domácnosti, zajišťují klientům nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, doprovod při návštěvách úřadů, lékaře či školy. Terénní pečovatelská služba je lidem k dispozici každý den od 6 do 22 hodin včetně víkendů a svátků. Kromě terénních služeb pečovatelská služba klientům nabízí i bezbariérová střediska osobní hygieny v Kroměříži a v Tlumačově.

Využívají je hlavně uživatelé, kteří nemají přizpůsobeny podmínky pro zajištění hygieny v domácím prostředí. Pečovatelská služba sídlí v Nitranské ulici. Její činnost je financována z dotací od ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, města Kroměříže a jiných obcí a také úhradami od klientů.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Technické služby v Kroměříži nově sečou i místní části a volnočasové areály

Zdroj: Dominik Pohludka