Mateřské školy jsou totiž sice plné, ale s nepřijetím dítěte z kapacitních důvodů se, jak se zdá, rodiče prakticky nesetkávají.

„Když jsem potřebovala umístit svoje dvě děti do školky, panikařila jsem pod tlakem zpráv, že je v nich málo místa, že děti se do školky nedostanou a obešla jsem asi tři zařízení. Ani v jednom z nich přitom nebyl problém, aby nás zapsali,“ nechala se slyšet například Jana Cahová z Kroměříže.

A její zkušenost potvrzují i informace zástupců jednotlivých městských úřadů.

„Město Kroměříž je zřizovatelem celkem deseti mateřských škol s celkovou kapacitou 1020 míst a tato kapacita je zatím dostačující,“ informoval mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Dodal, že novinkou letošního školního roku je otevření nového detašovaného pracoviště při Mateřské škole (MŠ) Gorkého.

„Iniciativa vzešla od vedení kroměřížské nemocnice, které chtělo zřídit pro své zaměstnance mateřskou školu, díky níž by lékařky a sestřičky pracující na směny mohly mít zajištěno hlídání dětí od rána až do pozdních odpoledních hodin,“ poznamenal Zrna.

V Holešově, který čítá celkem tři mateřské školy s několika odloučenými pracovišti, je dětí ve školkách také dost.

„Naše kapacita je 239 dětí a jsme téměř plní. Dohromady s našimi odloučenými pracovišti ve Všetulích a Tučapech máme 223 předškoláků,“ řekla Lenka Pacíková, ředitelka holešovské MŠ Havlíčkova.

Všetulská část školky s kapacitou 45 dětí je momentálně zcela naplněná, v tučapské části však pár volných míst ještě je.

V další holešovské Mateřské škole Grohova jsou také naplnění na sto procent. „I s naším odloučeným pracovištěm v Dobroticích máme celkem 148 dětí a jsme plní,“ potvrdila ředitelka mateřské školy Alena Kotoučková. „S dětmi se teď hodně zaměřujeme na poznávání okolí. Byli jsme na výletech v Kroměříži, ale třeba i na Hostýně,“ shrnula.

Celkem 101 dětí mají zase podle tamní ředitelky Jaroslavy Turoňové v letošním roce v MŠ Masarykova v Holešově.

„Z tohoto počtu jich pětačtyřicet navštěvuje odloučené pracoviště v Žopech, které bylo zrekonstruováno letos v létě,“ podotkla Turoňová. Zdůraznila ale, že celková kapacita dětí činí 120 míst.

Co se týče hulínských mateřských škol, tam je kapacita také naplněna až po okraj.

„Letos máme sto procent. V MŠ Eduarda Světlíka je 84 dětí, v MŠ Záhlinice 19 a v MŠ Družba máme 90 dětí, přičemž tam je jedna třída čistě logopedická,“ připomněla ředitelka Andrea Hradilová.

Mateřské školky v Hulíně se účastní i dvou velkých projektů.

„Významným počinem je účast v celostátním preventivním programu Zdravý úsměv, který je zaměřen na péči o dětské zoubky a základní dentální hygienu,“ zdůraznila Hradilová a dodala, že mateřská škola spolupracuje také s policií, a to v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů.

Lucie Ságnerová