Může se totiž jednat o vakcíny určené liškám. Tato vakcinace proti vzteklině se koná ve dnech 3. a 4. dubna na celém území Zlínského kraje. Vakcíny jsou rozmísťovány letecky.

Zvýšenou pozornost při pobytu v přírodě je nutné zachovávat v průběhu celého měsíce dubna.

„Vakcinace je nutná zejména s ohledem na to, aby nebylo volně žijícími zvířaty ohrožováno zdraví lidí. Vakcinační látka sice obsahuje nepatogenní virus neškodný pro člověka i zvířata, ale přesto je doporučována opatrnost. Při pobytu v přírodě je vhodné věnovat zvýšenou pozornost malým dětem a zabezpečit, aby se nedotýkaly neznámých věcí. U domácích zvířat a zejména u psů je nutné vyloučit jejich volný pohyb v přírodě po všech neoplocených pozemcích, aby byl znemožněn styk s vakcinovanou návnadou,“ upřesnila mluvčí zlínského krajského úřadu Helena Mráčková.

V případě, že by nálezce návnadu vzal a došlo u něj k potřísnění kůže, pak odborníci doporučují důkladné umytí vodou a mýdlem, eventuelně dezinfekce běžným dezinfekčním prostředkem. Lékařské ošetření se doporučuje vyhledat pouze v případě kontaktu vakcinační látky se sliznicí nebo čerstvým poraněním. Návnady se nesmí sbírat, ani s nimi jinak manipulovat. Není vhodné s materiálem jakkoliv manipulovat, protože plastikový obal je ostrý a může nálezce zranit.