O finanční podporu z tohoto programu si mohli žádat majitelé kulturních památek do konce března. „Jednotlivé žádosti budou posuzovat členové komise státní památkové péče, která byla schválena na schůzi Rady Města Kroměříže,“ uvedla pracovnice odboru kultury Alena Staňová.

Pro správní obvod Kroměříže je stanovena částka ve výši jeden a půl milionu korun. „Pro první kolo je určena částka necelých osm set padesát tisíc,“ nastínil místostarosta Petr Sedláček.

Žádost o dotaci si podaly obce Uhřice, Břest, Zlobice, Záhlinice, Chropyně, Rataje a Kvasice. Starostové by získané peníze použili například na opravy kostelů, výměnu oken zámku či na čištění fasády školy.

Komise žádosti posoudí příští týden. „Do konce dubna je odešleme ministerstvu kultury, které o přidělení dotací rozhodne,“ poznamenala Staňová.

Možnost získat peníze z nového programu využili i v Holešově. „Našemu správnímu obvodu byla poskytnuta částka necelých čtyři sta tisíc korun. Obdrželi jsme dvě žádosti. Jednu z Kurovic, kde by chtěli vyměnit okenní a dveřní výplně tvrze a druhou z Přílep. Tam by chtěli peníze použít na obnovu fasády zámku. Město oba žadatele podpoří,“ přislíbila Ilona Augusti z holešovského odboru kultury.

V Bystřici pod Hostýnem žádné žádosti vyřizovat nebudou. „Nemáme tu žádnou památkovou zónu. Jsou tu jen jednotlivé objekty, které jsou památkově chráněné a v naprosté většině případů se o ně stará město, které si samo žádá o dotace. Většinou se jedná o peníze na obnovu a regeneraci zámku,“ upřesnila mluvčí městského úřadu Barbora Janečková.