Například radnice ve Valašských Kloboukách se chystá zdevastované zemi poslat padesát tisíc korun.

„Celý svět sleduje ohromné neštěstí lidí, kteří se vzpamatovávají z přírodní katastrofy. Ani my nechceme být k výzvám o pomoc lhostejní,“ poznamenal starosta Valašských Klobouk Dalibor Maniš.

Vedení města podle něj vynaložilo maximální úsilí, aby v rozpočtu našlo příslušnou částku.

„Věříme, že tyto peníze přispějí k nashromáždění dostatečné finanční podpory, bez níž se Haiťané bezpochyby neobejdou,“ vysvětlil. Záměr prozatím schválila rada města, začátkem března bude předložen k odsouhlasení zastupitelstvu. „Určitě tento návrh podpořím,“ prozradil jeden z tamních zastupitelů František Sába. Peníze z valašskokloboucké radnice by na Haiti putovaly prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc.

Řada dalších, daleko větších měst Zlínského kraje, se však Haiti podpořit nechystá.

Peníze pro zničenou zemi neuvolnil ze svého rozpočtu například magistrát krajského Zlína. „Naši zaměstnanci i radní přispívali individuálně formou sbírek pořádaných různými charitativními organizacemi,“ sdělila mluvčí města Marie Masaříková.

Takovýto návrh není ani na programu nejbližšího zasedání zastupitelstva Uherského Hradiště. „Máme pocit, že se jedná o pomoc na mezistátní úrovni, a tím pádem není na samosprávách,“ okomentoval postup města jeho starosta Libor Karásek.

Stejná je situace ve Vsetíně. „Oficiálně z rozpočtu na Haiti přispívat nebudeme. Vedení města se ale rozhodlo podpořit tuto zemi individuálně, a každý z jeho členů přispěl nějakou částkou do sbírek pořádaných nadnárodními a charitativními organizacemi,“ vysvětlil mluvčí Vsetína Jiří Žůrek.

Stejně jako ostatní okresní města se ze svého rozpočtu nerozhodlo přispět ani město Kroměříž. „O částce určené postiženému Haiti nic nevím,“ sdělil vedoucí finančního odboru Radim Hlaváč. Finance pro Haiti v rozpočtu nenašli ani v Holešově. Peníze pro postiženou zemi střádají alespoň do kasičky umístěné na radnici. „Naši zaměstnanci i ledé zvenčí sem mohou přispět libovolnou částkou,“ sdělila asistentka starosty Helena Jelínková.