„Konečně se nám podařilo koupit pozemek pod hasičskou zbrojnicí a jejího okolí, což bránilo v pokračování a celkové výstavbě vjezdu, parkovacího místa a prostoru pro kontejnery na tříděný odpad," vysvětlil lhotský starosta Petr Horáček

Místo leží přímo mezi obecním úřadem a opravenou hospodářskou budovou, částečně pak právě na pozemku, který obec odkoupila: tím se uvolnil prostor pro výstavbu.

„Také jsme pokračovali v části rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Pod hradem a podařilo se nám vybudovat parčík v místní části Kříbek," vyjmenoval starosta s tím, že všechny akce financovala obec z vlastních zdrojů.

„Na prázdniny jsme pak naplánovali rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole a také opravu vzduchotechniky v kuchyni stravovacího zařízení, v novém školním roce dojde také na opravu chodníků okolo místní komunikace od návsi směrem na Kříbek, což zaplatíme také z vlastních financí," dodává Petr Horáček.

Obec navíc pracuje také na stavbě cyklostezky. „Povede od hranic katastru s Kunovicemi okolo vlakového nádraží, tedy až po začátek naší obce," popsal starosta.

K tomu ale obec potřebuje geometrický plán jako podklad pro výkup pozemků a následně podá žádost o dotace.

„Co nás nejvíc trápí, je šílená, zbytečná a přebujelá administrace a doslova papírová šikana. Jsme samospráva a i na tisícikorunový příspěvek třeba na autobus či nějaké vybavení pro naše děti či spolky musíme dělat smlouvy, schvalovat, dopředu zveřejňovat a následně nechat prokazovat vyúčtování, kde to pomalu ani nejde," postěžoval si závěrem starosta Podhradní Lhoty. 

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ