„Dosavadní činnost ředitelek totiž kladně hodnotilo město jako zřizovatel a také Česká školní inspekce. Podle ní jsou zmiňovaná školská zařízení na velmi dobré úrovni,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Radní také ředitelky vyslechli osobně.

„Chtěli jsme znát jejich představy o vedení školy do budoucna. S předloženými koncepcemi jsme byli spokojeni, stejně tak i s dosavadní prací ředitelek. Rada proto souhlasila s prodloužením funkčního období o dalších šest let,“ popsal místostarosta Karel Holík.

Vizualizace budoucí podoby Domova se zvláštním režimem Račín v Kroměříži.
V dříve problémové lokalitě Račín v Kroměříži vznikne Domov se zvláštním režimem

Ke změně naproti tomu dojde ve vedení Mateřské školy Žižkova, kde se funkce ředitelky vzdala ke 30. červnu letošního roku stávající ředitelka Libuše Kopalová. Vedení radnice ji proto k uvedenému datu odvolalo z funkce ředitelky školy a vyhlásilo konkurz na obsazení pracovního místa ředitele či ředitelky MŠ Žižkova. Do něho se mohou zájemci hlásit do 1. března 2024 a předpokládaný nástup je 1. července 2024.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) stanovuje ředitelům veřejných škol pevnou délku funkčního období na šest let a umožňuje zřizovateli prodloužit funkční období na dalších šest let.