Přesto ale mnozí místní lidí nad novinkou kroutí hlavami. Stavba nového elektrického vedení povede z Hulína do Holešova a hodně se dotkne třeba zemědělců v okolí Třebětic. Podle nich přitom celá věc postrádá selský rozum.

„Stavebníci se pohybují v zemědělské krajině, měli by to respektovat a práce dělat až po ukončení sklizně. Ale zájem je jiný: sehnali se peníze, tak je potřeba je rychle proinvestovat," zlobí se například soukromý zemědělec Mojmír Stískal, který hospodaří na polích v katastru Třebětic.

Na většině polností je ale pouze uživatelem, ne vlastníkem, a tak s ním investorská firma ani nechtěla celý projekt příliš rozebírat.

„Když se jich zeptáte, proč to nedělají jindy, tak řeknou, že jste se měli jako vlastníci pozemků ozvat dříve, říci si, že to chcete mimo sezonu. My jsme ale uživatelé pozemků a tak nám nejprve vůbec nedošlo, co ty papíry znamenají," krčí rameny Stískal.

Očekával prý, že za ním někdo přijde se domluvit na termínu akce. „Přišli teprve týden před začátkem prací s tím, že nám rozkopou pole a škody uhradí. Nehledí na sezonu, tvrdí, že se to tak dělalo vždycky," postěžoval si Deníku zemědělec. Ze zkušeností ví, že bude nezbytné sepsat smlouvu a stanovit podmínky toho, jaká vznikne na plodině škoda a kolik chce za metr čtvereční.

„Jinak vám totiž dají třeba jen desetinu reálné hodnoty. Když se v tom člověk neumí pohybovat a nemá ostré lokty, tak si za to vlastně může asi sám," připouští Stískal.

Souhlasí s ním i další soukromník Martin Tupý. „Nikoho nezajímá, že máme před žněmi, chtějí prostě postavit zbytečné vedení, které bude nejspíš stejně hluché, do průmyslové zóny, ve které žádný průmysl není. Na tohle peníze mají," rozhořčuje se Tupý.

Jako uživateli polností mu také nezbývá nic jiného, než vymáhat adekvátní náhradu za ušlý zisk a škodu na plodině.

Nutnost stavby nového vedení ale obhajuje ředitel Strategické průmyslové zóny Jakub Černoch. „Bude to sloužit nejen výrobním areálům ve průmyslové zóně Holešov, ale je nutné kvůli posílení přenosové sítě v oblasti Holešovska," tvrdí.

Podle ředitele průmyslové zóny se stavba vysokého vedení dotkne polností jen minimálně, převážná část plochy staveniště se totiž nachází na bývalé dráze letiště, která je jen zatravněna.

Načasování stavby prý záleželo na investorovi. „Doba realizace stavby je asi osmnáct měsíců. Nejsme investorem, takže nedokážu říci, zda bylo možné počkat, až bude po sklizni," krčí rameny Černoch.

Vlastní stavbu betonových stožárů bude provádět vybraná dodavatelská firma. „Začne 29. 7. a dokončení se předpokládá v listopadu. Škoda způsobená zemědělcům bude uhrazena v plné výši," ujišťuje mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová.

Celková délka vedení je 4 339 m, osazeno bude osmnáct stožárů. „Vedení rozhodně nebude hluché, ale bude napojeno do stávajícího vedení a trafostanice Holešov. Povede to ke zlepšení situace napěťových poměrů v okolí Holešova a ve druhé řadě se tu počítá i s rezervou pro případnou výstavbu v průmyslové zóně," dodala mluvčí.

Fakt, že škody budou zemědělcům uhrazeny, potvrzuje i pověřený pracovník pobočky firmy E.ON v Otrokovicích Ladislav Paul.

„Vzniklá škoda bude uhrazena dle povinnosti, kterou stanovuje zákon, včetně toho uvést pozemek do původního stavu. Jsou práce, jako například betonáž, které nelze provádět v zimním období," podotkl Paul.

Podle něj má zhotovitel povinnost projednat veškeré vstupy na pozemky s majiteli i uživateli nemovitostí a nimi se domluvit podle toho, jak probíhá vegetační období.