Realizace takzvaných společných zařízení bude spočívat ve výsadbě keřů, remízků, lesíků, v obnovení mezí a příkopů kolem cest.
Pro obyvatele Věžek budou mít plánované územní změny velký význam.

„Výsadba remízků a úpravy vůbec by měly zabránit splavování přívalových vod do vesnice a měly by je svést do kanalizace,“ vysvětlil starosta Bedřich Gardavský.

Současně s projektem na terénní úpravy provedli zastupitelé ve spolupráci s kroměřížským pozemkovým úřadem pozemkové změny na území obce, které z katastrálních map odstranily nedostatky z uplynulých let.
Důvodů, proč s úpravami ve Věžkách začít, bylo hned několik.

Zastupitelstvo obce se pustilo do pozemkových a terénních úprav, které mimo jiné vyřeší problém s dešti

„Obec na tom byla s majetkovou evidencí velmi špatně. Jejich mapa neodpovídala skutečnosti. Navíc tam byly takzvané příděly z let 1928 a 1948. Díky nim zůstalo ve Věžkách mnoho nevyřešených vlastnictví,“ popsala pracovnice Pozemkového úřadu, která nechtěla být jmenována.

Dalším důvodem, proč se úřad začal úpravami zabývat, byla také žádost zastupitelstev obcí Věžky a Zborovice o úpravu katastrální hranice mezi Věžkami a Medlovem. Pozemkové úpravy bylo nutné udělat také kvůli dořešení nejasností spojených s dodatečným dědictvím u zemřelých vlastníků.

Na akci se bude finančně podílet obecní i pozemkový úřad. Vypomohou i peníze z Evropské unie a z protipovodňového fondu.
„Počítáme s tím, že samotnou realizaci projektu zahájíme příští rok,“ uzavřel starosta Gardavský.