Při akci bude moci veřejnost také obdivovat třiadvacet zrenovovaných barokních soch, které se po několikaleté absenci vracejí na svá místa na hřbitově. Místo posledního odpočinku procházelo od roku 1998 rozsáhlou rekonstrukcí. Do jeho záchrany byly za ta léta investovány desítky milionů korun.

„Obnova hřbitova a stavební restaurátorské práce však stále ještě probíhají. Vlastníkem památky je obec Střílky. Po dobu pěti let však přispívá ke zdárnému průběhu obnovy hřbitova i Občanské sdružení pro záchranu hřbitova ve Střílkách. Touto cestou také vyzýváme zájemce, aby v sobotu v deset hodin přišli svou účastí slavnostní akci podpořit,“ pozvala na akci předsedkyně sdružení Marie Skřítková.