Výměna zastaralého, ale hlavně značně poruchového zařízení byla totiž provedena ještě za bývalého zastupitelstva, kterému se na akci podařilo získat také dotaci ve výši zhruba dvě stě tisíc korun.

„Zhruba stejná částka pak byla vyčleněna v obecním rozpočtu. Výměnu holešovská firma dokončila v září,“ informovala Deník nová starostka Zlobic Stanislava Šišková.

Modernizace se nedotkla jen Zlobic, ale také tamní místní části Bojanovice.

„Rozhlasy jsou nainstalovány na sloupech elektrického vedení či na pouličních osvětleních. Mají bateriové zdroje a sami se dobíjí v okamžiku, kdy se v obci rozsvítí lampy. Výhodou je, že jsou rozhlasy napojené na počítač. Můžeme tak naprogramovat spuštění hlášení či jeho opakování,“ upozornila starostka Šišková.

Prostřednictvím nového rozhlasu chtějí zastupitelé obyvatele obou obcí co nejlépe informovat o své činnosti a veškerém dění.

„V plánu máme také přehrávání hudebních pásem našich dětí třeba k Velikonocům či Vánocům,“ doplnila Šišková.