Krojovaným účastníkům požehnal v tamním kostele Nejsvětější Trojice kněz farnosti Radomír Němeček.

Poté průvod složený ze zdounecké chasy, kterou doplnila i ta ze Sazovic na Zlínsku, prošel obcí. Zastavil se u starosty a radních obce, kde bylo připravené pohoštění.