„V celkové hodnotě milion šest set padesát devět tisíc korun jsme obnovili rybník v místní části Vlčí doly. Ještě donedávna to byla jen zanesená díra do země. Rybník jsme proto nechali zvětšit a nyní se napouští. Vybudovali jsme také dva mokřady,“ připomněl jednu z nejzásadnějších akcí starosta Věžek Bedřich Gardavský.

Obec na to získala dotaci ze státního fondu životního prostředí. Na ministerstvu pro místní rozvoj Věžky uspěly zase se žádostí o peněžní příspěvek na opravu sakrálních staveb.

„Renovaci má za sebou trojice křížů, které se nacházejí na hřbitově, v obci a u kostela,“ připomněl starosta.

V rámci nové hipostezky, která vznikla ve spolupráci regionů Místní akční skupiny – Partnerství Moštěnka a Místní akční skupiny Hříběcí hory vzniklo vloni ve Věžkách takzvané úvaziště za čtyři tisíce korun.

„Jedná se vlastně o odpočívadlo pro koně. Nachází se na okraji obce,“ konstatoval Gardavský.