Podle investora projektu pomůže zpracování biomasy a statkových hnojiv snížit pachy z chovu zvířat a z hnojení zemědělských pozemků v blízkosti obytných domů.

Zařízení má mít tepelný výkon 50 až 200 megawattů, jak vyplývá z Informačního systému EIA.

Od investice si podnik mimo jiné slibuje také zvýšení vlastních příjmů. Vyrobenou elektrickou energii chce totiž využívat jako zdroj tepla pro objekty v areálu farmy, nevylučuje ani spolupráci s obcí.

Stanice vyroste v těsném sousedství stávajícího zemědělského areálu na katastrálním území obce Střížovice u Kvasic.
Kdy se začne stavět, zatím není jasné

Termín zahájení výstavby není zatím přesně znám. Odvíjí se od výsledků procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, stavebního řízení. Samotné zahájení výstavby stanice by však mohlo začít ještě letos, s dokončením se počítá za následujících šest měsíců. Stavbu bioplynové stanice řešily před časem i radnice například ve Valašském Meziříčí a Otrokovicích. Vedení měst se zatím vždy postavila za občany, kteří protestovali.

Ve Valašském Meziříčí chtěl soukromý investor postavit bioplynovou stanici v areálu Agropodniku, v Otrokovicích ji chtěl jiný podnik vybudovat v areálu Otrokovických tepláren.