V pátek odpoledne o tom informovala dispečerka Povodí Moravy Iva Jelínková.

„Na nejvýznamnějších řekách v regionu, Vsetínské i Rožnovské Bečvě, zatím panuje setrvalý stav. Stupně povodňové aktivity jsme vyhlásit nemuseli,“ uvedla Jelínková.

Hladina prvně jmenované řeky v pátek ve tři hodiny odpoledne ve Vsetíně dosahovala tří a půl metru. Do vyhlášení prvního povodňového stupně, neboli stavu bdělosti, chybělo tedy ještě třicet centimetrů. Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí ztrácela na stejnou hranici ve stejnou dobu půl metru.

Podle Jelínkové budou hladiny všech toků i nadále kolísat. „Přes den, při vyšších teplotách sníh taje více, v noci se situace zase uklidňuje,“ vysvětlila dispečerka.

Vodní toky na Vsetínsku trvale sledují také vsetínští vodohospodáři, aby mohli v případě potřeby rychle zasáhnout. Momentální nebezpečí ale zatím nehrozí. „Ve spolupráci s městskou policií a Povodí Moravy monitorujeme pravidelně hladinu řeky Bečvy a jejich přítoků,“ informoval Jan Štěpaník, vedoucí odboru životního prostředí vsetínské radnice.

Krátkodobé drama mohli ve čtvrtek večer zažívat obyvatelé Karolinky. Na zdejší přehradě Stanovnici byl v tu dobu totiž hlášen dokonce druhý stupeň povodňové aktivity. Už na druhý den byl ale stav opět v normálu.

Podle hrázného přehrady Stanovnice Václava Skalky jsou přehrady na odtávání sněhu připraveny dlouho dopředu. „Předběžné upouštění už dávno proběhlo. Vše se v těchto situacích řídí našim Manipulačním řádem, který je samostatný pro každé vodní dílo,“ prozradil hrázný.

Například přehrada Bystřička, na jejímž přítoku je jako na jediném v regionu vyhlášen stav bdělosti, v současné době vypouští přibližně dvojnásobné množství vody, než kolik do ní přitéká. Vytváří se tak prostor pro zadržení vody z tání.

Že se zatím není čeho obávat, potvrdil také mluvčí Povodí Moravy Milan Blažek. „Tání sněhu se na delší dobu výrazným způsobem neprojevilo na výšce hladiny žádné z přehrad v okrese Vsetín. Již před časem začalo totiž takzvané předpouštění přehradních nádrží,“ sdělil Blažek.

Podle jeho slov v tento moment akutní nebezpečí povodní nehrozí. „To ale neznamená, že se za určitých podmínek situace nemůže změnit. Mám na mysli vytrvalé srážky kombinované se zvýšenými teplotami,“ doplnil Blažek. V souvislosti s přehradními nádržemi mluvčí také upozornil na nebezpečí vstupovat na led, který v přehradách stále ještě je.

Záplavami není bezprostředně ohroženo ani Valašské Meziříčí. Na jednání bezpečnostní rady města to v pátek řekl tajemník povodňové komise a vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Rostislav Frydrych. „Hladina Rožnovské Bečvy se pohybuje zhruba půl metru a Vsetínské Bečvy necelý jeden metr pod úrovní prvního stupně povodňové aktivity. Obdobně je tomu u potoku Loučka v místní části Poličná, který se obvykle vylévá ze břehů jako první,“ uvedl Frydrych.

Pokud by záplavy přece jen zahrozily, může město svým obyvatelům poskytnout kromě jiného čtyři a půl tisíce pytlů na písek, určených k utěsnění vstupů a vjezdů do domů, a pět násypek na jejich plnění. „Ze zdrojů vlastních i Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje můžeme zajistit také zhruba třicet metrů dlouhou gumovou protipovodňovou stěnu a dalších téměř třicet metrů takzvaných bigbagů, které lze naplnit sypkým materiálem,“ dodal Rostislav Frydrych.