V rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku budou získávat podklady pro zpracování analýz, potřebných k jeho realizaci.

Tazatelé se budou ptát až do června

Respondenty průzkumu budou jak poskytovatelé sociálních služeb, tak i samotní občané jako stávající či potenciální uživatelé těchto služeb. Zaměstnanci uvedené společnosti se budou prokazovat vizitkami, občanskými průkazy a také pověřením, které podepsal starosta Kroměříže Miloš Malý. "Akce by měla probíhat dotazníkovou metodou v průběhu měsíců dubna až června tohoto roku, přičemž v červnu by měla společnost Sociotrendy předat zpracované materiály městu," uvedla Libuše Spáčilová, manažerka projektu Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku.