Vzpomínku připravila Sokolská župa Hanácká a Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s kroměřížskou radnicí. Tomáš Garrique Masaryk, český pedagog, politik a filozof, byl označen Prezidentem Osvoboditelem a funkci hlavy státu vykonával celkem čtyřikrát. Pro mnohé lidi i za hranicemi Česka se stal symbolem morální velikosti a autority. Ačkoliv byl Masaryk hluboce věřící člověk, snažil se hledat pravdu i v náboženství. Na Češích odsuzoval omezený rozhled a okruh zájmů. Příčil se mu český nacionalismus a rozrůstající se antisemitismus. „Nezhasl, ale dohořel,“ řekl po úmrtí otce Masarykův syn Jan.

V KROMĚŘÍŽI SE VZPOMÍNALO
NA PREZIDENTA MASARYKA