„Jedná se o výměnu podloží, položení nového povrchu a vybudování nové kanalizace," upřesnil starosta obce Antonín Dokoupil.

V tomto týdnu dochází také k několika demolicím vjezdů a kopání kanalizace. Podle starosty šlo o poslední neopravenou a nejhorší silnici v obci.

„Byla ve špatném stavu, žádali jsme o dotaci ze Zlínského kraje v programu Obnovy venkova," popsal starosta.

Celkové náklady na opravy činí přes dva miliony korun.

„Obec hradí šedesát osm procent, zbytek pak krajský úřad," dodal Dokoupil s tím, že podle časového harmonogramu by práce měly být hotovy do poloviny října.