„Obě akce se nám podařilo financovat s pomocí krajského úřadu. Na hloubkové vrty, díky kterým byly vybudovány dvě nové studny s kvalitnější pitnou vodou, jsme potřebovali zhruba čtyři sta tisíc korun. Rekultivace tří ploch a jejich osázení zelení si vyžádalo další milion,“ potvrdila místostarostka obce Martina Polášková.

Voda z původní studny, která zásobovala tamní sokolovnu i obecní úřad byla již delší dobu velmi nekvalitní. Sokol tak dostal jako dárek ke svým devadesátinám, které oslavil letos v září, studnu novou.

Mladé stromky zútulňují okolí hřbitova

„Zeleň jsme vysazovali na třech plochách, na jedné z nich byla dříve například skládka zeminy. Nyní mladé stromky zpříjemňují bezprostřední okolí hřbitova a mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí vznikl malý parčík. Tomu však ještě chybí lavičky a odpadkové koše,“ doplnila Polášková.

Plány do budoucna mají v Třeběticích jasné.

„Pracujeme na projektu odkanalizování obce. Jde o obrovskou investici, na jejíž přípravě se hlavní měrou podílí Holešov a která zahrnuje několik dalších okolních obcí. Realizovat se může v průběhu dvou, tří let. Podle toho, jak a kdy se podaří získat dotace,“ nastínila Polášková.