Doplnila, že v rámci podzimních slev se obec rozhodla nakoupit na plochy také mobiliář. „Vybrali jsme stojany na kola, koše a lavičky,“ vyjmenovala Polášková.

Nákupy se financovaly z obecní kasy a vyšly Třebětice na asi zhruba sto tisíc korun. Mobiliář však bude z větší části instalován až na jaře.

„Také jsme letos požádali o dotaci z Ministerstva životního prostředí. Rádi bychom totiž vybudovali digitální a bezdrátový rozhlas, který by fungoval také jako varovný systém i v případě povodní či jakékoliv jiné havárie,“ objasnila místostarostka.