„Předmětem byla stavební úprava silnice od začátku obce Šelešovice do místa vzdáleného cca 120 metrů za křižovatkou se silnicí ve směru na Skržice. Celková délka úseku je 2 400 metrů," zrekapitulovala mluvčí krajského úřadu Renata Škrobálková.

V rámci stavby byly na silničním průtahu oběma obcemi položeny dvě živičné vrstvy v Šelešovicích byla také původní pravostranná obruba nahrazena novou včetně přídlažby ze žulových kostek.

„Součástí stavby v průjezdním úseku byla rovněž stavební úprava dešťových vpustí, spočívající v jejich pročištění a výškové úpravě," dodala mluvčí. Za Olšinou navíc dělníci opravili vozovku na železničním přejezdu. „V tomto úseku byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky," poznamenala Renata Škrobálková.

Další součástí stavby byla podle ní úprava křižovatky se silnicí na Soběsuky včetně posunu původního levostranného zastávkového pruhu linkové osobní dopravy a nástupiště, a stavební úprava pravostranného zastávkového pruhu včetně nástupiště.

„Bylo upraveno napojení místních a účelových komunikací a upraveny nájezdy a sjezdy na přilehlé nemovitosti. Přistoupilo se též k obnovení silničních příkopů kvůli odvodnění silnice, k úpravě nezpevněných krajnic a doplnění nebo výměně bezpečnostních zařízení podle platných norem a k obnově dopravního značení," vyjmenovala mluvčí krajského úřadu.

Během stavby musela podle ní provádějící firma řešit komplikace. Kvůli počasí například došlo na jaře k erozi půdy a zanesení silničního tělesa naplavenou zeminou. Pro zajištění správného odvodnění silnice tak bylo třeba provést větší rozsah zemních prací, než předpokládal původní projekt.

„Touto stavbou jsme rekonstruovali další úsek na důležitém silničním tahu II/432. Nyní už je většina této trasy ve výborném technickém stavu. Za posledních pět let jsme na této silnici realizovali osm investičních akcí přibližně za 220 milionů korun," shrnul ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

PŘEDCHOZÍ OPRAVY NA SILNICI II/432:

• 2010: Koryčany – Jestřabice
• 2011: Koryčany – Jestřabice a Roštín – Cetechovice
• 2013: Cetechovice – I/50
• 2014: Vážany – Jarohněvice
• 2014: průtah Cetechovicemi
• 2014: Koryčany – Jestřabice • 2014: průtah Zdounky
• 2015: Střílky – Lískovec