„Už počtvrté za sebou od roku 2013 jsme letos vyhráli soutěž O keramickou popelnici v třídění odpadů ve Zlínském kraji v kategorii obcí nad pět set obyvatel. Navíc jsme byli jako jediný zřizovatel z kraje vybráni pro udělení dotace od ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, dostali jsme sedm milionů korun k tomu, abychom mohli navýšit kapacitu naší základní a mateřské školy v Rymicích," připomněl starosta obce Martin Bartík.

Zastupitelstvem zvolená dodavatelská firma by měla dokončit do září příštího roku přístavbu školy, v jejích prostorách by měla začít klasická výuka. V přízemí pak vznikne nová výdejna jídla a v patře nová třída pro osmnáct žáků.

„V důsledku silných ročníků přibývá dětí a v současnosti se jedna třída učí v pronajatých prostorách místní fary. Po opadnutí demografické křivky bude třída využívaná naší mateřskou školou jako ložnice. Děti v současné době totiž spávají v tělocvičně," dodal rymický starosta.

Navíc obec pracuje na projektu vybudování vodní plochy. „Jednalo by se o lesní tůně a mokřady s plochou asi tisíc metrů čtverečních, akce by měla vyjít zhruba na milion a samozřejmě je i zde možná dotace z ministerstva životního prostředí až na celou částku," podotýká Martin Bartík.

Vedení obce řeší, jestli bude výhodnější mít vlastní čističku odpadních vod či vystavět sběrače na čističku ve Všetulích.

„Pracuje se také na studii ohledně výstavbu cyklostezky z Rymic do Holešova. Letos pokračujeme v uzavírání smluv s majiteli dotčených pozemků, jistě ji hojně využijí lidé k tomu, aby se dostali do práce, na úřady či na nákup," uzavřel Martin Bartík.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ