„Na rekonstrukci hřiště u Jubilejní základní školy na Rusavě jsme obdrželi od ministerstva pro místní rozvoj čtyři sta tisíc korun. Celkově opravy stály milion a sedm set tisíc, zahrnovaly nový tartanový povrch, mobiliář a další doplňky," vyjmenoval rusavský starosta Bohumil Škarpich. I děti v mateřské školce jistě uvítaly nový altánek, či obměnu části nábytku v herně.

Velký problém mají ovšem v Rusavě už od povodní v roce 2011. „Bohužel se ani za pět let stále nepodařilo vyřídit u příslušných orgánů potřebná povolení k opravám. Ohroženy jsou nemovitosti, infrastruktura, soukromé i obecní pozemky a to v případě jakýchkoli vydatnějších srážek," krčí rameny starosta.

Do problematiky se totiž zapojil spolek Egeria, který se zabývá ochranou přírody.

„Odvolali se na ministerstvo životního prostředí proti vydanému povolení, a hájí zájmy přírody nad zájmy společenskými," je přesvědčen starosta. Dodal, že ministerstvo nyní požaduje po katastrálním úřadu, aby lépe definoval nadřazenost společenských požadavků. Spolek totiž hájí například výskyt mloka skvrnitého a raka říčního, kteří se zde přitom prý třicet nebo i čtyřicet let neobjevili. 

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ