„Přispějí nám zhruba třetinu částky, obec pak zaplatí něco kolem jednoho milionu a šesti set tisíc korun," dodal starosta.

Chodník v těchto místech podle něj citelně chyběl a kvůli bezpečnosti chodců a zvýšené dopravě v těchto místech jej bylo nutné vybudovat.