„Rekonstrukce budovy sloužící k zázemí sportovního oddílu Tělovýchovné jednoty spočívala v opravě obvodových plášťů a střechy, zateplení budovy, výměně oken a dveří. Pozornost byla věnována také zateplení střechy a budova dostala novou barevnou fasádu," vyjmenoval starosta Antonín Říkovský. Projekt byl financován ze Státního fondu životního prostředí a rozpočtu obce, náklady činily víc než milion a osm set tisíc korun.

„Loni na jaře jsme pak pracovali na stavebním dokončení nových prostor prodejny potravin, poté ji obec nechala vybavit i zařízením,"dodal starosta Ratají.

Ve druhé polovině roku navíc obec z vlastního rozpočtu vybudovala místní části Popovice nové dětské hřiště.

„S herními prvky a veškerými zemními prácemi, které provedli přímo pracovníci obce, nás hřiště vyšlo pouze na 340 tisíc korun," upozornil starosta.

Dostalo se ale i na kulturní dům v Sobělicích, kde obec po dlouhém rozhodování vybudovala společenskou místnost pro tamní dobrovolné hasiče.

„Otevření klubovny dalo podnět k aktivnímu přístupu k hasičské činnosti v této místní části obce, takže se obnovila činnost s mládeží v hasičském sportu po několika letech," pochvaluje si starosta.

Letošní rok se v obci ponese hlavně ve znamení přípravy projektu půdní vestavby základní školy, který má za cíl rozšířit její kapacitu.

„Celkový náklad by měl vyjít až na pět milionů korun, ovšem naplnění projektu je samozřejmě podmíněno získáním dotací z ministerstva školství," upozornil Antonín Říkovský.

Z uvedeného ministerstva žádá i Tělovýchovná jednota Rataje, a to o dotaci na celkovou rekonstrukci fotbalového trávníku s umělým zavlažováním.

„Dále bychom se rádi zaměřili na odbahnění poldru v Popovicích, který je po povodních zanesený a tím se snížila jeho schopnost zadržet vodu v případě dalších povodní," varoval starosta. Ani bytová výstavba se letos v Ratajích nezastaví: v létě tak v Sobělicích obec dokončí natažení dalších inženýrských sítí pro osm rodinných domů. (zed)