„Momentálně máme asi osmdesát členů. Naprostá většina jsou ale důchodci, uvítali bychom proto, kdyby mezi nás zavítali i mladí lidé, kteří třeba v Praze studují či studovali a už tu stejně jako my zůstali,“ vysvětlil předseda spolku Josef Kvapilík.

Historie setkávání pražských přátel Kroměříže podle něj sahá až do třicátých let minulého století.

„Letos je to 83 let, co se scházejí rodáci, lidé, kteří v Kroměříži studovali či pracovali a mají k tomuto městu nějaký vztah,“ připomněl Josef Kvapilík.

V roce 1934 se přátelé Kroměříže scházeli v bývalém hotelu Kriváň na dnešním náměstí I. P. Pavlova, bylo jich asi dvacet. Dlouhá léta pak byla místem setkání kavárna na dnešním náměstí Kinských na Smíchově.

„Podrobnější zprávy existují od roku 1965, kdy organizoval setkání Ludvík Páleníček, který schůzky obohacoval i o kulturní program, jenž dokázal přilákat až stovku účastníků,“ poznamenal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Koncerty a besedy doplňovaly později i zeměpisné, přírodovědné či zdravotnické přednášky.

„Účastníci rádi vzpomínají třeba na přednášky docenta Páleníčka o Maxi Švabinském, na koncerty Borise Krajného, Jaroslava Maxmiliána Navrátila nebo Arne Linky, besedy o divadle básníka a režiséra Miloše Horanského či Aleše Fukse, o televizi Miloše Smetany o fotografování s uměleckým fotografem Františkem Zahradníčkem či o Himalájích s hercem Bořivojem Navrátilem,“ doplnil Josef Kvapilík.

Spolek nedávno navštívil i místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka a ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková.

„Mají o dění u nás opravdu upřímný zájem, který nás potěšil,“ podotkl Pavel Motyčka. A potvrzuje to i předseda spolku.

„Rádi jsme si poslechli o aktuálních problémech Kroměříže. Pořád probíráme, co by se dalo zlepšit. Například by bylo dobré, kdyby se podařilo obnovit vodní hrátky v Květné zahradě. Více pozornosti by se mělo věnovat třeba i unikátním secesním stavbám v psychiatrické léčebně,“ míní Josef Kvapilík.

Přátelé Kroměříže se od září pravidelně setkávají v Křesťanské kavárně na rohu pražského náměstí Míru a Francouzské ulice. Setkání se konají vždy každé první úterý a třetí čtvrtek od 15:30 do asi 17:30. Kroměřížská radnice pak do Prahy každý měsíc posílá čtyřicet výtisků městského zpravodaje.

„Velmi nám pomáhá při získávání informací o Kroměříži. Výtisky, které nám zbydou, rozdáváme a propagujeme tak Kroměříž mezi dalšími lidmi,“ uzavřel Josef Kvapilík.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU