„V Hulíně vzniklo další sportoviště, a to je jen dobře. Nepochybuji, že kurty budou velmi vytížené,“ konstatoval starosta města Roman Hoza.

Kurty v parku Mezivodí nahrazují ty u Sokolovny, které byly v nevyhovujícím stavu a na jejichž místě bude vybudované nové parkoviště. Zbudovat nové sportoviště se podařilo i díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 890 000 korun, která pokryla 70 procent nákladů, jejím příjemcem byl Sportovní klub Spartak Hulín, z.s. Zbytek potřebné částky uhradilo město ze svého rozpočtu.

Park Mezivodí se bude vylepšovat i v dalších letech. Město zde připravuje například postupnou opravu a vybudování nových chodníků, opravovat se bude povrch silnice, dojde k vybudování nového veřejného osvětlení.

„Počítá se i s přístavbou sociálního a technického zázemí v areálu koupaliště, novým dětským hřištěm, klidovou zónou pro seniory a rozsáhlými parkovými a sadovými úpravami,“ doplnil Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.