Obec loni vystavěla i nové dětské hřiště v mateřské škole. „Tam jsme také opravili kanalizaci a položili nový umělý povrch, aby byla možnost využití i v měsících, kdy nejsou ideální klimatické podmínky. Součástí je navíc i sedm herních prvků," podotkl starosta.

Míškovice se pustily také do nového územního plánu, ten dokončí právě v letošním roce. Poslední akcí toho minulého byla na podzim oprava druhé hasičské zbrojnice. Dělníci tam položili nové lité podlahy, opravili omítky a navíc objekt osadili dvěma sekčními vraty.

„Využili jsme k tomu podporu od Zlínského kraje z programu obnovy objektů hasičských zbrojnic, náklady dohromady vyšly na 320 tisíc korun," dodal Petr Zelina.

I letošní rok bude ale pro obec plný aktivit. „Připravujeme rekonstrukci místní komunikace, jejíž součástí je i chodník a kanalizace," vylíčil starosta. Zatím se ještě řeší technické záležitosti a možnost, že by stavbu obec prováděla po etapách: rozpočtové náklady se pohybují okolo patnácti milionů korun.

„Druhou akcí pak bude demolice budovy na návsi, stojí totiž v parku přímo ve středu obce. Její odstranění se projednává na zastupitelstvu bezmála čtyřicet let," upozornil míškovický starosta. Odkup budovy se podle něj po mnoho let odkládal, jednání totiž vždy skončila na otázce financí.

Mezi další důležité akce letošního roku pak bude patřit i vypracování projektů k výstavbě čistírny odpadních vod a také na stavbu zmíněného sběrného dvora. 

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ