„Závěrečná hodnotící prohlídka se koná tento pátek. Rekultivací skládky rozkládající se na ploše 56 tisíc metrů čtverečních byla plocha zmenšena na necelých padesát tisíc čtverečních metrů," řekla mluvčí radnice Jaroslava Sílešová.

Celkové náklady dosáhly podle ní více než 60 milionů korun a téměř celé byly uhrazeny z dotací. „V rámci rekultivace bylo provedeno zatěsnění a urovnání tělesa skládky, čímž se zamezí tvorbě výluhu a zvýší jeho stabilita," vysvětlila Jana Kotková z oddělení strategického rozvoje města.

Spád povrchu skládky se podle ní upravil tak, aby docházelo k odtoku povrchových vod.

„Obvod skládky pak byl odvodněn žlaby, aby se zamezilo přítoku vody do tělesa skládky z okolních pozemků a zajistil se bezpečný odvod povrchových vod z plochy rekultivované skládky," dodala Jana Kotková.

Na skládce také vznikly dva odplyňovací vrty, které slouží k případnému odvedení náhodného výronu skládkového plynu. Prostor byl rekultivován i osetím trávou a výsadbou keřů a stromů. Nově je oplocen a byla vybudována uzamykatelná brána v místě stávajícího vjezdu kvůli zamezení černému navážení odpadů.

„Po ukončení rekultivace přijde další etapa: monitorování s následnou údržbou skládky po dobu nejméně tří let od provedené rekultivace. Město jej musí zajistit, v příštím roce pro ně počítáme s náklady ve výši přibližně sto tisíc korun," dodal kroměřížský starosta Jaroslav Němec.