„Beseda byla totiž v první polovině postavena na literárních aktivitách Daniela Hermana a na popsání jeho životních zkušeností i cesty k ministerskému postu," vysvětlil starosta Holešova Rudof Seifert, který se setkání také zúčastnil.

Dnešní ministr kultury prošel podle něj několika zajímavými funkce a setkal se s mnoha lidmi. Nejvíce si třeba cení možnosti poznat osobnost dnes již světce, papeže Jana Pavla II.

„Ale i další zkušenosti z jeho života, jako funkce mluvčího Biskupské konference, či ředitele Úřadu pro studium totalitních režimů, byly pro posluchače zajímavé. Pohovořili jsme také o Holešovu, zámku i dalších kulturních souvislostech a aktivitách," uzavřel Rudolf Seifert.