Na své si přišly i děti v mateřské školce: obec jim totiž pořídila nové herní prvky.

„Částečně jsme také opravili obecní úřad, konkrétně udělali novou dílčí elektroinstalaci a zřídili jsme zasedací místnost, včetně koupě jejího vybavení," konstatoval starosta Lubné.

Kromě toho v obci opravili také části místních komunikací a doplnili dopravní značení: to vše z vlastních finančních zdrojů. „V budoucnu ovšem s krajským ředitelstvím silnic plánujeme opravu krajské komunikace, která je ve špatném stavu a navíc vede téměř celou obcí," upozornil starosta.

Letos v Lubné zrekonstruují pivnici v kulturním domě, dokončí nový územní plán a zahájí mimo jiné územní a stavební řízení na kompostárnu, kterou nejspíše do konce roku i postaví: pokud ovšem získají příslušné dotace.

„Navíc necháme natáhnout za kulturním domem nové inženýrské sítě pro další stavby rodinných domů," dodal Jan Kováč. Jedním z hlavních bodů budou i projektové práce na stavbu kanalizační sítě včetně čističky odpadních vod, v neposlední řadě pak letos v Lubné nechají přemístit památný křížek ze soukromého na obecní pozemek a památku nechají opravit. (zed)