„Zastupitelstvo spravuje místní části Loukov a Libosváry a v obou se snažíme věnovat velkou pozornost místním spolkům a vytvořit podmínky pro jejich činnost a nápady," upozornil starosta Antonín Zlámal.

Největší zastoupení mají sportovci, ti spravují zdejší areál, který je v majetku obce: zahrnuje fotbalové hřiště, ale i tenisové kurty s patřičným zázemím.

„Navíc jsme zvládli dokončit i hřiště pro výcvik mladých fotbalistů a florbalistů, v zimě z něj jde udělat i kluziště. Na své si 
v areálu přijdou i děti, má totiž dětský hrad, pískoviště a hrací prvky," podotkl loukovský starosta.

Další významnou organizací jsou pro obec hasiči. „Loni jsme proto nechali postavit pro hasičský sport základnu a pro mladé hasiče v Libosvárech také výcvikovou plochu," doplnil starosta.

V další fázi obec zahájila spolupráci s místními myslivci a nechala vysadit obecní les: a to rovnou na třech hektarech půdy.

Letos pak mimo jiné vedení Loukova podalo žádost o dotaci na výstavbu rybníků o výměře přes pět hektarů v Libosvárech. Kdyby byli úspěšní, začali by na podzim letošního roku.

„Samozřejmě se věnujeme i opravám komunikací a chodníků v Libosvárech a zahájili jsme opravu mateřské školy," upozornil Antonín Zlámal.

Potěšující podle něj je i to, že aktuálně obec připravuje projektovou dokumentaci na novou cyklostezku: ta by měla vést směrem do Osíčka a Chvalčova a z Libosvár na Vítonice.